Principemedewerking
Omgevingsdialoog
Bestemmingsplan procedure
Omgevingsvergunning
Verkoopprocedure
Realisatie

Welkom op het informatieplatform van de ontwikkeling Bolkensteeg in Dongen

Beste bewoners en ondernemers,

Wij hebben onlangs een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het perceel grond tussen de woningen aan Bolkensteeg 31 en 37 te Dongen. Op dit moment bestaat het perceel uit een braakliggend terrein, omringd door woningen. Wij zijn voornemens deze locatie te ontwikkelen naar woningbouw. Om dat op deze locatie mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk en daarover willen wij u middels deze omgevingsdialoog verder over informeren.

In de afgelopen periode hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met verschillende afdelingen binnen de gemeente Dongen. Op basis van deze gesprekken hebben wij samen met onze projectpartners een initiatiefplan uitgewerkt en deze is onlangs door de Welstandscommissie akkoord bevonden. 

U heeft van ons een brief ontvangen, omdat wij u – als omwonenden – meer informatie willen geven over onze plannen en graag horen hoe u over ons initiatief denkt. Op deze website kunt u een indruk krijgen van de nieuwe situatie van ons planvoornemen en de eerste schetsimpressies bekijken. 

Daarnaast organiseren wij een informatiebijeenkomst op maandag 20 november 2023 tussen 19:00 en 20:30 uur bij Cultureel Centrum De Cammeleur aan de Hoge Ham 126 in Dongen. Daar kunt u de plannen nogmaals inzien en kunt u vragen stellen aan de betrokken partijen. 

Wij horen graag wat u van onze plannen vindt en om uw mening kenbaar te maken, kunt u uiterlijk tot vrijdag 1 december 2023 om 12:00 uur het reactieformulier op deze website invullen. Wij zullen alle vragen en opmerkingen verzamelen en uiterlijk binnen 2 weken voorzien van een reactie.

Wij zien uw reacties met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet,
De Bunte Vastgoed Zuid BV